Změna v oznamovací povinnosti před aplikací přípravků na ochranu rostlin

Profesionálním uživatelům, chovatelům včel a obecním úřadům přináší novela rostlinolékařského zákona změny v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (POR).

Přehled změn, které se týkají chovatelů včel, obecních úřadů a profesionálních uživatelů je následující:

Chovatelé včel

  • zrušena oznamovací povinnosti hlásit na obecní úřady do konce února údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

Obecní úřady

  • zrušena povinnost poskytovat tyto údaje profesionálním uživatelům přípravků a přijímat od nich oznámení o plánované aplikaci přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.

Profesionální uživatelé

  • povinnost zjistit si informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemku, na němž má být provedena aplikace POR nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely, a to prostřednictvím veřejné evidence LPIS na Portálu farmáře, který je napojen na ústřední evidenci stanovišť včelstev dle plemenářského zákona.
  • povinnost oznámit minimálně 48 hodin před aplikací POR nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely dotčeným chovatelům včel.

Oznámení by mělo obsahovat následující údaje:

  • obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem,
  • identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS  – katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku),
  • datum aplikace,
  • identifikaci profesionálního uživatele – název subjektu, adresa, kontakt (telefon popř. e-mail).

Celou tiskovou zprávu ÚKZÚZ ze dne 3. 5. 2018 naleznete zde http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_novela-rostlinolekarskeho-zakona-vcely.html


Oznámení – nová kancelář OO ČSV F-M

Od 1.4.2018 bude v sídle  OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 8. patro, každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 hodin tato kancelář k dispozici našim včelařům a funkcionářům ZO našeho okresu.

Jistě Vás bude zajímat jaké služby pro naše včelaře chystáme:

1) Rádi pomůžeme a poradíme ve všech oblastech našeho oboru včelařství
2) Výměna mezistěn za vlastní vosk v ceně 35,- Kč/kg
3) Prodej mezistěn pokud nemáte svůj vosk  330,- Kč/kg
4) Výkup vosku – pouze od členů ČSV našeho okresu s evid. dohledatelnosti za min. cenu 230,- Kč / kg podle kvality  vytavení
5) Kopírování listin pro naše funkcionáře
6) Příjem pošty – snížení finanční zátěže našich ZO z důvodu vysokých cen poštovného

Přátelé včelaři, po mnoha letech se POO ČSV F-M podařilo zajistit důstojné místo pro naše funkcionáře, kde se mohou detailněji seznámit s činností funkcionářů našeho okresu. Mohou si zde i prostudovat veškeré dostupné materiály jak z našeho okresu, kraje, ale i z vyšších svazových orgánů.
Věřím, že tyto naše prostory budou místem, kde vyřešíme mnoho různých Vašich požadavků a sami se na vlastní oči přesvědčíte, že jsme se vydali správným směrem.
Na setkání se těšíme a za celé POO ČSV F-M Vám přejeme hezké jarní dny a úspěšný včelařský rok 2018.

S úctou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M, tel. 608734855„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich