Historie

Včelařský spolek

byl založen  5.10. 1930 z iniciativy Jana Borovce z Vratimova, Alberta Mojžíška z Rakovce a Dom. Macečka z Kunčic a měl název „Včelařský spolek pro Vratimov a okolí“. Sdružoval včelaře z obcí Vratimov, Horní Datyně, Václavovice, Řepiště, Bartovice,  Šenov a Kunčice.

Členové spolku organizovali odbornou výchovu svých členů, kurzy o přípravě výrobků z medu, zájezdy, výstavy a vysazovali stromy.

Už v r. 1936 se jeho činnosti účastní 150 členů s 827 včelstvy. Činnost pokračuje i v období protektorátu. Roku 1941 dochází v důsledku tuhé zimy k poklesu stavu včelstev na polovinu. Po osvobození v r. 1945 se spolek rozšířil ještě o Hrabovou.

V té době mají povinnost včelaři odvádět státu  50% produktu medu. Nejvyššího rozmachu dosáhl spolek v roce 1949 který čítal 196 členů a ti vlastnili 1 132 včelstev.

Roku 1960, v důsledku nového územního uspořádání okresu, zůstaly včelařskému spolku jen obce Vratimov, Horní Datyně a Rakovec.

Po roce 1963 se název organizace mění na ZO ČSV Horní Datyně z toho důvodu, že byla většina včelařů z naší obce.

Roku 1966 je zrušen dosud zvýhodněný nákup cukru pro včelstva a je zavedena státní dotace.

Po roce 1973 někteří chovatelé včel za úplatu a ve spolupráci s JZD kočují ke hmyzosnubným kulturám, hlavně pro větší výnos řepky.  Po roce 1990 dochází k úpadku JZD a nezájem soukromých vlastníků pozemků o tuto službu.

Zavedením tržního hospodářství dochází dále ke snižování státních příspěvků a výkupních cen medu a naopak ke zvyšování cen na vstupu a v celostátním měřítku pak přechodně k poklesu zájmu o chov včel.

V minulosti, před r. 1989, to měli včelaři s větším počtem včelstev a s odbytem medu jednodušší. Nákupčí (výkupčí) vykoupil každé množství medu pro spotřební družstvo Jednota a tak si včelaři zvykli na tzv. „prodej ze dvora“.

Již více než 20 let bojují naši včelaři s včelí nákazou Varooázou. Díky dobré organizaci se však daří tuto nákazu udržovat v přijatelném stavu. Mnohem vážnější však je mor včelího plodu, který se často objevuje na několika místech v okolí.

Počet členů našeho spolku se pohybuje v rozmezí 25 – 30 členů a ti obhospodařují v průměru 325 včelstev. Část těchto včelstev je umístěna i mimo působnost naši ZO. Potěšitelné je to, že se nám začínají hlásit i mladí lidé se zájmem o chov včelstev.

Odborná úroveň našich členů je zajišťována odběrem časopisu včelařství a účastí na různých tematických zájezdech a přednáškách nejen v rámci členských schůzí.

O činnosti včelařů je vedena kronika od r. 1930 včetně fotoalba.